مدیریت یک علم است ، اگر شما هم با این جمله هم عقیده هستید پس در یک مسیر گام بر می داریم ، به مدیرشو خوش آمدید
مدیرشو ماموریت خود را توسعه علم مدیریت با آمیخته ای از تجربه های کاربردی مدیران با هدف ارتقا آگاهی فعالان حوزه کسب و کار در سراسر ایران می داند
نگاه ویژه به آموزش مهارتهای مدیریت کسب و کاردر سطح جهان از طریق توسعه دانشگاهها و مدارس تخصصی سمت و سوی فعالیت سازمان ها در آینده را به خوبی مشخص می کند حرکت در مسیر چالش های کارآفرینی و مدیریت کسب و کار و ضرورت اثر بخشی عملکرد مدیران
همزمان در کشورمان نیز شاهد توسعه فرهنگ کارآفرینی و توسعه کسب و کار و راه اندازی استارتاپ ها و بالطبع افزایش رقابت ، چالش حضور در بازارهای جهانی و یا در مقیاس ملی می باشیم و ضرورت افزایش دانش و آگاهی از تجارب فعالان این حوزه ، برای نیروهای انسانی شرکت ها و سازمان ها در رقابت با رقبای داخلی و خارجی اشان این در داخل کشورمان به بالاترین حد ممکن رسیده است

این ویزگی ها از مدیرشو را در نظر داشته باشید:

  • برگزاری دوره ها بیشتر بر بستر اینترنت می باشد
  • تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه های مدیریت از طریق ایجاد مسیرهای آموزشی هدفمند
  • ارائه پشتیبانی آموزش برای کاربردی کردن آموخته ها
  • شبکه سازی بین مدیران از طریق ایجاد گروههای آموزشی