دوره مدیریت کاریزماتیک

من هاشم نعیمی کارشناس و مشاور مدیریت دوره ای را طراحی کردم تا به رهبران کسب و کار کمک کنم شخصیت کاریزماتیک خودشان را ایجاد  یا تکمیل و از اون محافظت کنند و از منافع این سبک از مدیریت بهره مند بشوند

هر مدیر ناگزیر از ارتباط با افراد در روزمره زندگی کاری و حرفه ای خود تصمیم های فراوانی میگیرد که هر کدام از  این تصمیم ها مثل روی هم گذاشتن آجرهای یک بنا از  او شخصیتی قابل مشاهده و پیش بینی در معرض دید میگذارد و سبک مدیریتی او را  شکل میدهد شخصیت و سبک مدیریتی که بعدها با نام او عجین میشود و با آن شناخته میشود

از میان سبک های مدیریتی  سبک و شخصیت کاریزماتیک  رهبران کسب و کار کارکرد های فراوانی برای رهبران  دارد .
حضور پیروانی که از دل و جان از شما تبعیت می کنند  بجای کارکنان که با شما قرارداد همکاری دارند  و اگر و تنها اگر به آن قرارداد پایبند باشند شاید به اندازه خودشان موثر باشند در حالیکه دائما ریسک عدم همکاری و عدم اطمینان از تحقق اهداف را به سازمان تان و در نهایت به  شما تحمیل می کنند و در گردنه های نفسگیر چالش های کاری ممکن است شما را رها کنند و ترک کنند و یا به زور تشویق و تهدید بتوانید کاری از پیش ببرید

در مقابل ، پیروان رهبران کاریزماتیک از حضور در کنار  شما بعنوان رهبر یا جمع سازمانتان لذت میبرند، اهداف تعیین شده را فرصتی برای درخشیدن و رشد خودشان نیز می دانند  سختی های کار را می پذیرند و برای رسیدن به این اهداف همکاری ها و تلاش های فردی و جمعی ویژه ای هم خواهند داشت که رقابت هم خواهند کرد

مزایای سبک کاریزماتیک در رویدادهای سیاسی بیشتر از همه دیده ایم ، ،تمامی رهبران انقلاب های سیاسی شخصیت های کاریزماتیک بوده اند که توانسته اند خیل عظیمی از  ملت ها را به حرکت وا دارند و اتفاقات بزرگی را به کمک پیروان شان رقم بزنند

سبک رهبری کاریزماتیک از ویژگی های شخصیتی و تصمیم های اتخاذ شده نسبت به ضرورت های سازمان و حیطه تاثیر گذاری مدیران شناخته میشود و با هدف گذاری و برنامه ریزی برای دستیابی آن محقق میشود

مدیران زیادی را میشناسم که علیرغم داشتن توانایی و تخصص های زیاد نتوانسته اند طی سالیان فعالیت خود شخصیتی کاریزماتیک بسازند و دایره تاثیر گذاری وسیعی داشته باشند  علیرغم اینکه خیلی زودتر از دیگران آغاز کننده کسب و کار ی بوده اند ولی از تاثیر گذاری زیادی در آن حوزه بی بهره اند

و یا دسته دیگری از مدیران که برخی ویژگی های سبک مدیریتی کاریزماتیک را دارند و در جذب و به حرکت در آوردن افراد موفق بوده اند  ولی با عدم آگاهی از سایر ویژگی های مدیریت کاریزماتیک تصمیم های اشتباهی اخذ نموده و  علاوه بر دفع افراد چهره خود را نیز مخدوش کرده و حتی در مواردی  تبلیغات منفی بر علیه خود کرده و به سو استفاده از احساسات افراد محکوم یا معروف شده اند

برای داشتن سبک رهبری کاریزماتیک و جاذبه های شخصیتی  باید با اصول این کار آشنا بود و با  برنامه ریزی و هدف گذاری برای افزایش دایره تاثیر گذاری از شخصیت کاریزماتیک خود مراقبت کنید

تکنیک های ساده ای که شاید از آنها آگاهی داشته باشید و  حتی در برخی ابعاد دارای مراتب بالایی هم باشید اما عدم مراقبت از آنها باعث شده در آن شدت و ضعف داشته باشید و یا گاهی تصمیم های متضاد آن گرفته اید و  آثار آن را از بین ببرید و یا اینکه سایر قطعات پازل شخصیت کاریزماتیک خود را بدرستی کنار هم نچیده باشید

در این دوره ابعاد شخصیت کاریزماتیک را بررسی و تبیین میکنیم

راههای دستیابی به هر کدام  و اصول انتخاب دایره تاثیر گذاری و مراقبت از شخصیت کاریزماتیک مورد نظر را پیشنهاد میکنیم

از تجارب سایر مدیران و تحلیل شخصیت افراد کاریزماتیک برای هدف گذاری ها نیز استفاده خواهیم کرد

از نشانه های سازمان ها دارای رهبر کاریزماتیک به اهداف بزرگ، برنامه های تمام نشدنی، به سطح کیفی بالای تصمیم ها و گزینه ها، به فرهنگ چالشی سازمان میتوان اشاره کرد

 

در پایان این دوره شما قادر خواهید بود

 

1. پایه ای برای کاریزمای خود بسازید

2. قادر به  طرح ریزی شخصیت کاریزماتیک دلخواه داشته باشید

3. رفتارهای کاریزماتیک داشته باشید

4.از مزایای کاریزما در جذب  همراهی همکاران و دوستان بهره مند شوید 

5.رفتارهای نصف و نیمه و یا شبیه به کاریزماتیک را مرتکب نشوید

ویژگی‌های دوره مدیریت کاریزماتیک