دوره تجزیه و تحلیل عوامل محیطی سازمان

در این وبینار نحوه بررسی محیطی (داخلی و خارجی) کسب و کار آموزش داده خواهد شد و به صورت کاملا…

0
149,000 تومان