فروش B2B ؛ کسب سهم بازار با تمرکز بر سازمانها

معاملات را با استفاده از اکتشافات در سطح جهانی، دموها، پیگیری و رسیدگی به اعتراضات بدون هیچ گونه تاکتیک مشکوک…

199,000 تومان

شخصیت فروشنده ؛ ویژگی های یک فروشنده حرفه ای

هنر فروش و مهارت فروش ایده های خود را از طریق اصول و استراتژی های فروش ثابت جهانی بیاموزید.  …

199,000 تومان