45%
تخفیف

چگونه مدیر کاریزماتیک باشیم

هر مدیر ناگزیر از ارتباط با افراد در روزمره زندگی کاری و حرفه ای خود تصمیم های فراوانی میگیرد که…

545,000 تومان